تزریق پلاستیک

شرکت ملی صنایع پتروشیمی فصل الخطاب اعلام مبنای ارزش پایه صادراتی محصولات

/
رئیس جمهوری گمرگ را مکلف کرد تا مبنای ارزش گذاری محصولات صادراتی شرکت‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می شود، محاسبه کند.
تزریق پلاستیک

تایید رسمی کاهش 50‌ درصدی سهمیه‌های pp نساجی

/
مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با اجرای برنامه اصلاح سهمیه مواد پتروشیمی مورد مصرف در صنایع بر اساس آمار تولید و میزان خرید سال قبل، در عرضه هفته گذشته بورس شاهد کاهش 50 درصدی سهمیه های دریافتی بودیم.
امیران پلاست

کلیشه‌های ثمربخش پلیمری

/
رکوردشکنی‌های قیمتی با چاشنی تنش‌های جدی بر بازار پتروشیمیایی‌ها سایه انداخته است