خدمات تزریق پلاستیک

آماده عرضه دو محصول جدید در پتروشیمی کارون

/
آماده عرضه دو محصول جدید در پتروشیمی کارون
خدمات تزریق پلاستیک

کشف روش جدیدی برای رساندن درمان‌های مبتنی بر DNA به سلول

/
کشف روش جدیدی برای رساندن درمان‌های مبتنی بر DNA به سلول
خدمات تزریق پلاستیک

تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید با استفاده از یک پلیمر

/
تولید آنتی‌بیوتیک‌های جدید با استفاده از یک پلیمر