نوشته‌ها

مانور آموزشی اطفاء حریق

مانور آموزشی اطفاء حریق

مانور آموزشی اطفاء حریق

با توجه به اهمیت نقش آموزش در ارتقاء سطح آگاهی پرسنل امیران پلاست در زمینه ایمنی و اطفاء حریق و پیرو هماهنگی های انجام شده با مدیریت محترم کلاس عملی اطفاء حریق ، در محل شرکت امیران پلاست برگزار گردید.

در این آموزش و مانور ابتدا کلاس تئوری اطفاء حریق توسط کارشناس اداره آتش نشانی جهت پرسنل برگزار گردید و در ادامه، تمرین عملی با مهار کردن شعله های کپسول گاز و تشتک های مخلوط گازوئیل و بنزین برگزار گردید.