نوشته‌ها

ارائه خدمات تزریق پلاستیک

ارائه خدمات تزریق پلاستیک | بررسی تاثیر میکروپلاستیک‌ها بر خاک، کشاورزی و زنجیره غذایی

ارائه خدمات تزریق پلاستیک

به گزارش صنایع پلاستیک، بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده است که میزان میکروپلاستیک‌های موجود در خاک پیوسته در حال افزایش است.

Read more