هوشمندسازی خط تولید

هوشمندسازی خط تولید

/
هوشمندسازی خط تولید شرکت امیران پلاست پیشرو با نصب ربات بر روی دستگاه…
مانور آموزشی اطفاء حریق

مانور آموزشی اطفاء حریق

/
گزارش برگزاری مانور آموزشی اطفاء حریق از سوی واحد جذب و ساماندهی پرسنل شرکت امیران پلاست
خدمات تزریق پلاستیک

خدمات تزریق پلاستیک امیران | گزارش تصویری بازدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پاکدشت

/
برنامه بازدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پاکدشت از شرکت تولیدی امیران پلاست به منظور رفع موانع تولید و تلاش مضاعف در راستای تحقق شعار سال برگزار شد.